4.5/5 - (2 امتیاز)

ورزشی 1231

در سنگ نوردی نام حرکت شکستن زانو چیست

پاسخ : دراپنی

طراح سوال : patrickstar