Rate this post

تکنولوژی 1191

در زبان برنامه نویسی فرترن شروط با چه دستوری اجرا میشوند

پاسخ : IF

طراح سوال : pedramrh0285