5/5 - (1 امتیاز)

تکنولوژی 1226

در دستگاه های الکترونیکی دارا بودن چه استانداردی میزان مقاومت در برابر نفوذ اجسام خارجی و مایعات را مشخص میکند

پاسخ : IP

طراح سوال : Beckham.7