Rate this post

بازی های ویدیویی 1230

در بازی Crysis 1 کدام یک جزو قدرت های لباس شخصیت اصلی نبود

پاسخ : پرش بلند                      گزینه های غلط (تند دویدن.سپر.نامرئی شدن)

طراح سوال : AMIRZ8642