Rate this post

بازی های ویدیویی 1224

در بازی Clash Of Clans شخصیت Grand Warden از چه سلاحی استفاده می کند

پاسخ : چوب و کتاب

طراح سوال : mahdiehm3