2.8/5 - (5 امتیاز)

علم و دانش 1181

درون هسته اورانیوم چند پروتون وجود دارد

پاسخ : 92

طراح سوال : Oveys133