3.7/5 - (3 امتیاز)

علم و دانش 1183

درد سنگ کیسه صفرا به کجا منتشر میشود

پاسخ : شانه راست

طراح سوال : hamedsh0007