5/5 - (1 امتیاز)

علم و دانش 1209

خط های سیاه رنگ در کناره چشمان یوزپلنگ چه فایده ای برای او دارد

پاسخ : محافظت او در برابر نور آفتاب

طراح سوال : parmida.f.bahri