Rate this post

مذهبی 1186

حکم خوردن مشروب چه می باشد

پاسخ : حرام

طراح سوال : mamad__77