Rate this post

تاریخ 1092

حضرت علی ع چه شهری را مرکز حکومت خود قرار دادند

پاسخ : کوفه

طراح سوال : رضا شاه.