Rate this post

ریاضی و هوش 1177

حداقل مقدار جمع دو عدد معکوس و مثبت چقدر است

پاسخ : 2

طراح سوال : atila_._17