5/5 - (1 امتیاز)

تکنولوژی 1232

حافظه Rom جزو کدام دسته قرار می گیرد

پاسخ : حافظه های اصلی

طراح سوال : alibaba202