5/5 - (1 امتیاز)

علم و دانش 1214

حادثه 11 سپتامبر در کدام شهر آمریکا رخ داد

پاسخ : نیویورک

طراح سوال : ندارد