3.8/5 - (5 امتیاز)

سینما 1240

جمشید هاشم پور در کدام فیلم حضور نداشته است

پاسخ : آژانس شیشه ای                      گزینه های غلط (افعی.آواز قو.تاراج)

طراح سوال : reza.207