Rate this post

علم و دانش 1171

جرم اتم را بر حسب چه واحدی اندازه گیری می کنند

پاسخ : مول

طراح سوال : Ahmad_Al_79