2.7/5 - (12 امتیاز)

ریاضی و هوش 1227

جذر 121 بعلاوه 7

پاسخ : 18

طراح سوال : hani.1375