Rate this post

مذهبی 1218

ثواب تلاوت یک آیه از قرآن مجید در ماه رمضان برابر با تلاوت چیست

پاسخ : ختم کل قرآن

طراح سوال : Unknown