Rate this post

تکنولوژی 1145

تولید با استفاده از رایانه را … می گویند

پاسخ : CAM

طراح سوال : sin.Noon