1/5 - (1 امتیاز)

طبیعت و جانداران 1229

تنگه کپرگه از مناظر طبیعی کدام شهر است

پاسخ : بروجرد

طراح سوال : ندارد