Rate this post

مذهبی 1144

تنها امامی که روز ولادتشان پدر و مادر و جد و نزدیکانشان برای او گریه کردند

پاسخ : امام حسین (ع)

طراح سوال : Frozent Girl