3/5 - (10 امتیاز)

فرهنگ و هنر 1190

تنها اثر ونگوگ که در زمان حیاتش فروخته شد در کدام موزه قرار دارد

پاسخ : موزه ی پوشکین مسکو

طراح سوال : LiichKiinG