Rate this post

جغرافیا 962

تنها آتشفشان فعال ایران چه نام دارد و در نزدیکی کدام شهر میباشد

پاسخ : تفتان.خاش

طراح سوال : زندگیمی0