3.4/5 - (5 امتیاز)

فرهنگ و هنر 1172

تلاش جهت رفع دغدغه های شغلی و ازدواج جوانان ذیل کدامیک از امور فرهنگی در برنامه چهارم توسعه ذکر شده است

پاسخ : تقویت هویت ملی جوانان

طراح سوال : ma3udy