2.8/5 - (5 امتیاز)

فرهنگ و هنر 1236

تخت خوان در تعزیه چه کسی است

پاسخ : بازیگر نقش شاهان و خلفای جور

طراح سوال : quiz.monster