Rate this post

علم و دانش 1201

بیماری ام اس باعث کدام مشکل در بدن می شود

پاسخ : آسیب به نورون ها

طراح سوال : sahel.zt