Rate this post

ریاضی و هوش 1142

بیشترین مقدار سینوس چه درجه ای است

پاسخ : 90

طراح سوال : shooleh_hf