Rate this post

ادبیات 1188

به یاد حادثه بالم اگر شکست چه باک
خوشا به حال پریدن با این شکسته بالی ها
این شعر از کیست

پاسخ : قیصر امین پور

طراح سوال : hanie.75.s