3/5 - (5 امتیاز)

فرهنگ و هنر 1191

به معماری اروپا در سده های 15 و 16 میلادی اطلاق می شود که از مشخصه های آن نوزایی عناصر فرهنگی بود

پاسخ : رنسانس

طراح سوال : Sina_29