5/5 - (1 امتیاز)

مذهبی 1190

به مادر کدام پیامبر وحی نازل شد

پاسخ : حضرت موسی

طراح سوال : reyhane0071…