5/5 - (1 امتیاز)

اطلاعات عمومی 1240

بهشت رضا در کدام استان قرار دارد

پاسخ : خراسان رضوی

طراح سوال : علی ساعدی 1382