5/5 - (1 امتیاز)

اطلاعات عمومی 1231

بزرگترین تولید کننده سیب کدام کشور است

پاسخ : چین

طراح سوال : hosseinseyyed