Rate this post

جغرافیا 648

بردسیر در کدام استان قرار دارد

پاسخ : کرمان

طراح سوال : sana57