3.6/5 - (5 امتیاز)

فرهنگ و هنر 1145

برتولت برشت مبدع کدام نوع از تئاتر است

پاسخ : تئاتر اپیک

طراح سوال : vahidomrani1548