2.7/5 - (12 امتیاز)

ریاضی و هوش 1236

برای قفل رمزدار با سه ردیف عدد (از 0 تا 9) چند حالت ساخت رمز وجود دارد

پاسخ : یک هزار

طراح سوال : Fareghy