Rate this post

غذا و نوشیدنی 1161

برای تزیین روی نان برنجی از چه چیزی استفاده میشود

پاسخ : تخم خرفه

طراح سوال : f.gh.1990