Rate this post

تکنولوژی 1197

برای بازیابی پوشه و یا فایل حذف شده در سطل بازیافت باید از کدام فرمان استفاده کرد

پاسخ : Restore

طراح سوال : vahidfa65