4.1/5 - (28 امتیاز)

جغرافیا 1223

باغ فتح آباد در کدام شهر واقع شده است

پاسخ : کرمان

طراح سوال : امیر زی زی