3.8/5 - (5 امتیاز)

سینما 1224

بازیگر نقش اول فیلم سرپیکو

پاسخ : آل پاچینو

طراح سوال : Milad Taghvaee