Rate this post

ادبیات 1177

این شعر از کیست
ما ز بالاییم و بالا میرویم
ما ز دریاییم و دریا میرویم

پاسخ : مولانا

طراح سوال : _Arashmir_