4.3/5 - (3 امتیاز)

ادبیات 1254

این شعر از کیست
تو را که درد نباشد/ز درد ما چه تفاوت

پاسخ : سعدی

طراح سوال : mohammad