4.3/5 - (3 امتیاز)

ادبیات 1238

این شعر از کیست
بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم
همه تن چشم شدم خیره به دنبال تو گشتم

پاسخ : فریدون مشیری

طراح سوال : AЯAℳ