Rate this post

مذهبی 824

این سخن از کیست
هر گاه تهی دست شدید با صدقه دادن با خداوند تجارت کنید

پاسخ : امام علی (ع)

طراح سوال : fiish