4.3/5 - (3 امتیاز)

ادبیات 1221

این بیت از کیست
گفتم غم تو دارم
گفتا غمت سرآید

پاسخ : حافظ

طراح سوال : kimiaaa.gh