Rate this post

ادبیات 1181

این بیت از کیست
چو آمدی مرو از نزد من که در همه عمر
به بوسه با لب لعلت شمارها دارم

پاسخ : انوری

طراح سوال : Earendil