4.3/5 - (3 امتیاز)

ادبیات 1237

این بیت از کیست
روزگار است اینکه گه عزت دهد گه خوار دارد
چرخ بازیگر از این بازیچه ها بسیار دارد

پاسخ : قائم مقام فراهانی

طراح سوال : abbas