4.3/5 - (3 امتیاز)

ادبیات 1256

این بیت از کیست
داد معشوقه به عاشق پیام
که کند مادر تو با من جنگ

پاسخ : ایرج میرزا

طراح سوال : tamimiiii