Rate this post

لوگو و سرگرمی 1221

اگر هواپیمایی میان مرز ایران و عراق سقوط کند بازماندگان را در کدام کشور باید دفن کرد

پاسخ : هیچکدام

طراح سوال : atiz1998