5/5 - (1 امتیاز)

ریاضی و هوش 1195

اگر طول یک الوار 12 متری 6 برش با فاصله مساوی داده شود الوار به چند قطعه تقسیم میشود

پاسخ : 7

طراح سوال : bike-20