5/5 - (1 امتیاز)

علم و دانش 1219

اولین کشوری که ساعت خود را عقب کشید چه بود

پاسخ : آلمان

طراح سوال : mahdi139697