Rate this post

مذهبی 1207

امامی که بعد از حمزه ملقب به سیدالشهدا میشود کدام یک از موارد زیر است

پاسخ : امام حسین (ع)

طراح سوال : AUG.MPT76